Studie proveditelnosti odtrubnění kanálu v prostoru bývalého náhonu v obci Blatná a zkapacitnění koryta „původního“ toku

« Zpět na reference