Kojetický potok – drátokamenná přehrážka, (č.h.p.: 1-14-02-002) v ř. km 0.83

« Zpět na reference