O firmě

Firma AV ProENVI, s.r.o. se sídlem Kolonka 118 /8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje byla založena 4.dubna 2008 a je zapsána v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333

Na chodu firmy se podílejí:

 

Ing. Adam Vokurka, Ph.D.

absolvent stavební fakulty ČVUT, obor Inženýrství životního prostředí, asistent na ČVUT
jednatel firmy, projekce v rozsahu zaměření firmy, modelování, terénní měření
autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství
autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa
av@avproenvi.cz

 

 

Ing. Tereza Hortová

absolventka stavební fakulty ČVUT, obor Vodní stavby a vodní hospodářství
projekce se zaměřením na revitalizace VT
zajišťuje chod a zázemí firmy
hortova@avproenvi.cz
NA MATEŘSKÉ DOVOLENÉ :-)

 

 

Ing. Ondřej Skalička

absolvent stavební fakulty ČVUT, obor Inženýrství životního prostředí
projekce, modelování povrchového odtoku, návrhy PPO
skalicka@avproenvi.cz

 

 

 

Jachta + Ilča svatba 082

Mgr. Ilona Pavlová

projektová manažerka firmy, zajišťuje komunikaci mezi firmou, dotčenými vlastníky pozemků a úřady

pavlova@avproenvi.cz

 

 

 

Ing. Alena Johannová

absolventka stavební fakulty ČVUT, obor Vodní stavby a vodní hospodářství
projekce
johannova@avproenvi.cz

 

 

 

Externí spolupráce:

Externí spolupráce na projekci v oboru Hrazení bystřin a strží a v oboru revitalizace VT probíhá s firmou pana Doc. Ing. Jaroslava Zuny, CSc.