Kontakt

AV ProENVI, s.r.o.

Národní obrany 45
160 00 Praha
Tel: 220513716

Email: av@avproenvi.cz

Ing. Adam Vokurka, Ph.D. – jednatel

Mobil: 737288688
Email: av@avproenvi.cz

Informace pro uzavření smlouvy o dílo a pro fakturaci:

AV ProENVI, s.r.o.

Se sídlem: Kolonka 118/8, 165 00 Praha 6 – Lysolaje
Korespondenční adresa: Národní obrany 45, 160 00 Praha

IČO: 28364643

DIČ: CZ28364643 – firma je plátce DPH

Zastoupená: Ing. Adamem Vokurkou, Ph.D., . autorizace 0010051 pro obory

autorizovaný inženýr pro vodohospodářské stavby a stavby krajinného inženýrství,
autorizovaný inženýr pro stavby pro plnění funkce lesa
Bankovní spojení: Ceská spořitelna a.s., Praha 6

Číslo účtu: 0152982349/0800

zapsán v obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 136333