AV ProENVI

AV ProENVI

krajinné inženýrství, projekce

Jsme projekční firma zaměřená na vodohospodářské stavby v krajině. K vodě přistupujeme s pokorou a rozvahou, vnímáme jí a pracujeme s ní jako s potenciálním živlem plným energie ale i jako s významným ekosystémem plným života.

nabídka služeb